Mózg

Jak wiadomo ludzki mózg zwyklego człowieka sklada się z okolo 20 bilionów neuronów, które zawierają oraz przekazują elektryczne impulsy. Gdy wszystkie neurony wspólnie rytmicznie są zsynchronizowane ukazuje sie elektryczny potencjal we wszystkich połączeniach pomiędzy neuronami. Im więcej neuronow pracuje w doskonalej synchronii tym większy może być potencjał (amplitudy) elektrycznych drgań – mikrowolt, które mierzone są Hertzach (cykl na sek.). Liczba cyklu na sekundę może być rytmem mózgowym zwanym również fala mózgową – prądem czynnościowym. Dwa parametry: amplituda oraz częstotliwość. Rozwój filogenetyczny mozgowia – zmiany zachodzące w trakcie jego ewolucji – może być wyraźnie zaznaczony zarówno w jego budowie, jak oraz w funkcjach. Nie stanowi on zatem jednorodnej struktury. I dlatego mówimy o mózgowiu (a nie o mózgu), które obejmuje zarówno struktury filogenetycznie stare, jak oraz młode. Przyglądając się mozgowiu latwo dostrzec, że na jego „stare” struktury nakładają sie młodsze, stanowiac niejako ich „nadbudowę”. Z psychologicznego punktu widzenia można przypisać snowi oraz marzeniu sennemu różnorodne funkcje. Przede wszystkim umożliwiają one przemieszczanie sie wspomnień (zapamiętanych informacji) z zasobow pamięci krotkoterminowej do zasobów pamięci długoterminowej. Umożliwiają także wyładowanie popędów. Pełnią złożoną funkcję komunikacji, przedstawiania świata wewnętrznego oraz przetwarzania emocji. Pomaga to rownież w adaptacji do życia po przebudzeniu oraz w organizowaniu myśli świadomych. Powierzchnię zakrętów oraz wnętrza bruzd prawej oraz lewej półkuli pokrywa kora mozgu. Jej powierzchnia wynosi ok. 2200 cm2, a grubość – do 4,5 cm. U zwykłego człowieka ponad 40% kory przypada na platy czołowe. Na przekroju podłużnym widać, że kora składa się z dwóch warstw: istoty szarej, utworzonej poprzez sieć 9 miliardów komórek nerwowych – neuronów (2/3-3/4 wszystkich komórek mózgu), tworzących w korze filogenetycznie młodszej, czyli „nowej”, aż sześć warstw (w korze „starej”, stanowiącej niewielką fragment mózgu, owych warstw może być o połowę mniej), i istoty białej – w skład której wchodza przede wszystkim włókna nerwowe oraz tkanka glejowa i naczynia krwionośne. W głębi półkul znajdują się otoczone istotą białą osobne skupiska istoty szarej, nie mające bezpośredniej łączności z kora – zwane jadrami podkorowymi lub jadrami podstawnymi. Fale mozgowe – cykle aktywności bioelektrycznej mózgu są rejestrowane za pomocą aparatu zwanego elektroencefalografem (EEG). Posiada on kilkanaście elektrod, które przyłącza się do skóry za pomocą specjalnego kremu oraz mierzy się częstotliwość oraz amplitudę – ilość impulsow na sekundę oraz wielkość zmian napięcia w mozgu. Za pomocą EEG sygnaly przechodzą do komputera oraz są analizowane amplitudy drgań oraz ich częstotliwości.